Aktualności

 • Otwarcie nowej placówki we Wrocławiu

  13.06.2018

  W dniu 11 czerwca 2018 r. we Wrocławiu przy ul. Traugutta 119/1 miało miejsce otwarcie
  w nowej lokalizacji Centrum Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.
  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, władz samorządowych, szkół, pracownicy i przyjaciele.

  Po przecięciu wstęgi obiekt został poświęcony przez założyciela Stowarzyszenia KARAN,
  ks. dr Bronisława Pawła Rosika SAC.


  Słowa powitania, podziękowań oraz życzeń skierowała do zebranych Pani Bożena Bereda – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia KARAN.
  Działalność placówki przedstawiła Pani Dorota Furtak-Wlazińska – kierownik Centrum, w której będzie realizowane wiele programów miejskich i wojewódzkich.

 • FESTYN LEŚNICKI

  06.06.2018

  ZAPRASZAMY NA FESTYN

 • ZMIANA ADRESU

  19.04.2018

  Uprzejmie informujemy, iż zmieniła się lokalizacja placówki KARAN we Wrocławiu

  NOWA LOKALIZACJA TO ul. Traugutta 119/1 gdzie prowadzona są te same działania co wcześniej.

 • Ważne wydarzenie dla organizacji pozarządowych

  16.04.2018

  Wojewódzka konferencja pod nazwą:

  „Samorząd, NGO, szkoła. Współpraca dla jakości”

  Program konferencji

 • Świąteczne Życzenia

  30.03.2018

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

  26.02.2018

  WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  realizowanego w Podprogramie 2017
  ODBEDZIE SIĘ W DNIU

  Piątek - 09.03.2018 w godz. 16:30 - 19:30

   

 • Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Karan

  15.02.2018

  Szanowni Państwo!

  Od 2004 roku Stowarzyszenie KARAN ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że każdy z Państwa może przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową Stowarzyszenia.

  Aby dokonać wpłaty 1%, należy jedynie podać nr KRS w rozliczeniu podatkowym.

  KRS Stowarzyszenia KARAN: 0000011861

  Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wspomagają - podopieczni, pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia

  KARAN BANK DNB NORD Polska SA
  27 1370 1154 0000 1706 4639 9901

  Informujemy, że podatek można rozliczyć przy wykorzystaniu darmowego programu ministerstwa finansów - e-deklaracje.

  Przejdź do strony finanse.mf.gov.pl i pobierz program e-deklaracje na swój komputer » 

   

   

 • Bezpłatne szkolenia dla studentów

  15.02.2018

  W imieniu Stowarzyszenia KARAN zapraszamy studentów kierunków psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

  Projekt szkolenia przewiduje tematykę w zakresie:
  1. Skutecznych metod profilaktyki.
  2. Metod leczenia.
  3. Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

  Celem projektu jest: Zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.
  Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.

  Ramowy zakres tematyczny zajęć:
  1. Uzależnienia behawioralne – klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.
  2. Diagnozowanie- objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy.
  3. Profilaktyka – strategie metody.
  4. Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.
  5. Profilaktyka nawrotów.
  6. Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.
  7. Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych
  – metody diagnozy.
  8. Aspekt medyczny (Metody leczenia) uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii.

  Telefon kontaktowy: 71 349 15 56
  Zapisy drogą mailową na adres: karan.wroclaw@op.pl

  Prowadzący zajęcia:
  mgr Alicja Giezek – pedagog, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy
  mgr Natalia Pietkun – psycholog, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
  mgr Agnieszka Czerwińska – lekarz

  Terminy szkoleń:

  17,18,19 III 2018r
  24,25,26 III 2018 r.
  21,22,23 IV 2018 r.
  12,13,14 V 2018 r.
  2,3,4 VI 2018 r.

  Miejsce szkolenia: Wrocław ul. Skoczylasa 8

  Szkolenie jest realizowane w ramach zadania:
  „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie jest współfinansowane ze środków FUNDUSZU ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

 • Grupa dla młodzieży

  04.02.2018


  Ruszyła rekrutacja do grupy dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi. Jest to grupa przeznaczona dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat. Dysponujemy 12 miejscami. Startujemy 24 lutego. Zapisy i konsultacje: Joanna Skubiszewska, 71 349 15 56

  Zadanie współfinansowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

   

 • WARSZTATY

  04.02.2018

  Trwają zapisy na warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie. Szczegóły poniżej:

  Dlaczego nie mogę dogadać się ze swoim dzieckiem?
  Jak rozmawiać z moim dzieckiem?
  Kiedy iść z dzieckiem do psychologa?
  Gdzie popełniam błędy?
  Jak poprawić naszą relację?

  Jeżeli takie, lub podobne pytania zadajesz sobie na codzień, zapraszamy na cykl bezpłatnych Warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze.

  Start: 13.03.2018
  Ilość spotkań: 6
  Koniec warsztatów: 17:04.2018

  Warsztaty są częścią Programu „Wsparcie rodzi nadzieje” - realizowanego w ramach zadania: ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA, zgodnie z umową D/WZD/1860/13/2018 z dnia 08.01.2018 r

   

 • 24.12.2017

 • WIGILIA LEŚNICKA

  14.12.2017

  Szanowni Państwo 

  Serdecznie zapraszamy na wigilię Leśnicką w dniu 17 grudnia 2017

 • ZMIANA DYŻURU PSYCHOLOGA

  12.12.2017

  UWAGA ZMIANA DYŻURU PSYCHOLOGA

  Szanowni Państwo

  Program „Wsparcie narodzinami nadziei” - realizowany w ramach zadania:

  ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA
  Z dnia 12.12.2017 (wtorek) zostaje przeniesiony na dzień 18.12.2017 (poniedziałek)

 • Program Pomocy Żywnościowej

  12.11.2017

  Stowarzyszenie KARAN we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizuje:

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
  WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
  PODROGRAM2017

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
  ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
  1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l,
  20. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  21. miód wielokwiatowy 0,4 kg;
  3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
  5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.
  SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
  Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności.
  Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
  Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzesz podopiecznych to:
  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA DOT. UZALEŻNIEŃ - kolejny cykl

  12.10.2017

  W imieniu Stowarzyszenia KARAN zapraszamy Państwa
  do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

  Projekt szkolenia przewiduje tematykę w zakresie:
  1. Skutecznych metod profilaktyki.
  2. Metod leczenia.
  3. Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

  Celem projektu jest:
  Zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.
  Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 30 godzin dla jednej grupy.

  Ramowy zakres tematyczny zajęć:
  1. Uzależnienia behawioralne – klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.
  2. Diagnozowanie- objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy.
  3. Profilaktyka – strategie metody.
  4. Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.
  5. Profilaktyka nawrotów.
  6. Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.
  7. Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych
  – metody diagnozy.
  8. Aspekt medyczny (Metody leczenia) uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii.
  Adresaci zadania: studenci medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej

  Telefon kontaktowy: 71 349 15 56

  Zapisy drogą mailową na adres: karan.wroclaw@op.pl

  Prowadzący zajęcia:

  mgr Alicja Giezek – pedagog, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy
  mgr Natalia Pietkun – psycholog, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, Psychoterapeuta
  mgr. Agnieszka Czerwińska – lekarz

  Termin szkolenia 20 godzinnego: 21,22.X; 4,5.XI, 18,19.XI, 2,3.XII; 16,17.XII 2017.R

  Termin szkolenia 30 godzinnego: 28,29,30 X.2017 r. ; 18,19,20 XI 2017 r.

  Miejsce szkolenia: Wrocław ul. Skoczylasa 8

  Szkolenie jest realizowane w ramach zadania:
  „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie jest współfinansowane ze środków FUNDUSZU ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH nr umowy 36/HE/2017

 • ZAKOŃCZENIE PODPROGRAMU POPŻ 2016

  04.09.2017

  PODPROGRAM 2016 – efekty

  1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności we Wrocławiu.
  2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
  3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 304 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  o 9,8536 ton żywności;
  o 1247 paczek żywnościowych;
  o 0 posiłków;
  5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 25 osoby.
  6. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne i Kulinarne - 2 warsztaty dla 25 uczestników

 • FESTYN w Leśnicy

  05.06.2017

  W imieniu 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia i Partnerstwa dla Leśnicy i okolic serdecznie zaprszamy 10. czerwca 2017 na Festyn Partnerski z okazji Święta 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

  Festyn będzie trwał od godziny 10.00 do godziny 15.00. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi festynu na poniższym plakacie

  tutaj

  Zapisz

  Zapisz

 • 26.04.2017

  W naszej świetlicy specjalnie dla najmłodszych miłośników aktorstwa uczęszczających do Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży KARAN zorganizowaliśmy 11 kwietnia warsztaty z pantomimy. Poprowadził je niesłyszący mistrz pantomimy - Pan Arkadiusz. W pierwszej części spotkania uczestnicy dowiedzieli się kim jest zaproszony gość, czym się zajmuje oraz jak porozumiewa się z osobami słyszącymi. Na spotkanie z Panem Arkiem dzieci przygotowały się już wcześniej,aby w dniu warsztatów powitać go i przedstawić się w języku migowym. W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się, że osoby niesłyszące mogą śpiewać, tańczyć i opowiadać poezję w języku migowym oraz poznaliśmy kilka ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem pantomimy.

   

 • informacja o przesunięciu konsultacji

  26.04.2017

  Informujemy, że konsultacje psychologiczne z prowadzącą Panią Agnieszką Nocko w ramach programu ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA zgodnie z umową D/WZD/1860/13/2017, które miały się odbyć w dniu 2 maja 2017r odbędą się w dniu 5 maja 2017r. Godziny pozostają bez zmian.

   

 • Przerwa świąteczna w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży

  23.12.2016

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży KARAN

  (ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu) w okresie przerwy świątecznej (od 27.12.2016 do 30.12.2016)

  będzie otwarte w godzinach od 10:00 do 15:00. Zapraszamy wszystkich uczestników na zajęcia.

  Życzymy zdrowych i pogodnych świąt.

 • DIEŃ UBÓSTWA - Zbiórka środków czystości

  21.11.2016

  Szanowni Państwo

  Z Okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
  PARTNERSTWO dla LEŚNICY I OKOLIC
  ogłasza
  ZBIÓRKĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
  w dniach 20.10.2016 – 30.11.2016 więcej informacji

 • DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

  21.11.2016

 • Zaproszenie na szkolenie - uzależnienie od HAZARDU

  03.10.2016

  szkolenie hazard

 • Wielka zbiórka książek

  09.05.2016

  W ramach akcji "czas na książkę" Partnerstwo dla leśnicy i okolic zostało zgłoszone do zbiórki książki dla dzieci i młodzieży. prowadzonej w ramach akcji: "Zaczytani - Wielka Zbiórka Książek dla dzieci i młodzieży". Akcja rozpoczęła się od 22.04 i potrwa do 23.05.16 r. Miejsce zbiórki utworzone zostało w Stowarzyszeniu KARAN przy ul. Skoczylasa 8. Książki głównie mają być dla dzieci i młodzieży. W załączeniu więcej informacji. Akcje zakończymy 16.05.16 r. aby przejrzeć otrzymane książki i przekazać do magazynu wyznaczonego przez organizatorów w naszym mieście.
  Mile widziane są lektury szkolne.

  więcej informacji ---> TUTAJ

 • Klub Seniora - Akademia Twórczej Aktywności

  09.05.2016

  Planowane wydarzenia w maju w ramach Klubu Seniora Akademia Twórczej Aktywności:
  9.05 (poniedziałek), godz 16:00 - Z Tańcem przez Świat
  11.05 (środa), godz 10:00 - Koło Żywego Słowa
  27.05 (piątek), godz 10:00 - Warsztaty psychologiczne
  W kwietniu planowane jest również wyjście do ZOO, termin będzie
  ustalony na zajęciach Z Tańcem przez Świat
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Jagodą Juskowiak,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-16

 • WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE RODZICIELSKIE

  12.04.2016

  ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE

  „WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE RODZICIELSKIE”

  Organizowane w Stowarzyszeniu „KARAN”ul. Skoczylasa 8 (LEŚNICA)
  ZAPISY TELEFONICZNE 071 349 15 56 LUB ZA POMOCĄ maila: karan.wroclaw@op.pL
  Warsztaty odbywać się będą w piątki o godzinie 17:00 przez 5 tygodni.
  Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem kwalifikacyjnym z osobą prowadzącą warsztaty Panią

  Agnieszką Nocko

  Obecnie trwa rekrutacja, zajęcia rozpoczną się 15.04.2016
  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 • Konkurs na logo Partnerstwa dla Leśnicy

  06.04.2016

  Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na stworzenie

  loga Partnerstwa dla Leśnicy więcej informacji

  Regulamin konkursu tutaj

 • wydarzenia w kwietniu w ramach Klubu Seniora

  02.04.2016

  4.04, godz 16:00 - Z Tańcem przez Świat
  13.04, godz 10:00 - Koło Żywego Słowa
  28.04, godz 16:00 - Warsztaty psychologiczne
  W kwietniu planowane jest również wyjście do Hydropolis, termin będzie ustalony na zajęciach Z Tańcem przez Świat.
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Jagodą Juskowiak, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-16

 • Klub Seniora - Akademia Twórczej Aktywności

  10.03.2016

  Planowane wydarzenia w marcu w ramach

  Klubu Seniora Akademia Twórczej Aktywności:

  * 7.03 (poniedziałek), godz 16:00 - Zajęcia rozwojowe "Z tańcem przez świat"

  * 16.03 (środa), godz 10:00 - Koło Żywego Słowa

  * 19.03 (sobota), godzina 18:00 - Wyjście na Wydarzenie Artystyczne - Scena
  Kameralna, ul. Lelewela 15, VIVA ESPANA OLE! http://mmimpresario.eu/event/viva-espana-ole/

  *21.03 (poniedziałek), godz 10:00 - Warsztaty Psychologiczne

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Jagodą Juskowiak,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 11-16 tel. 71 349 15 56

  Z A P R A S Z A M Y

   

 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich

  20.02.2016

  ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE

  „WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE RODZICIELSKIE”

  Organizowane w Stowarzyszeniu „KARAN”ul. Skoczylasa 8 (LEŚNICA)
  ZAPISY TELEFONICZNE 071 349 15 56 LUB ZA POMOCĄ maila: karan.wroclaw@op.pL
  Warsztaty odbywać się będą w piątki o godzinie 17 przez 5 tygodni.
  Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem kwalifikacyjnym z osobą prowadzącą warsztaty Panią

  Agnieszką Nocko


  Obecnie trwa rekrutacja, zajęcia rozpoczną się po jej zakończeniu.
  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 • WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE RODZICIELSKIE

  28.09.2015

  ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE


  „WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE RODZICIELSKIE”


  Organizowane w Stowarzyszeniu „KARAN”ul. Skoczylasa 8 (LEŚNICA)
  ZAPISY TELEFONICZNE 071 349 15 56 LUB ZA POMOCĄ maila: karan.wroclaw@op.pL
  Warsztaty odbywać się będą w we wtorki o g.18 przez 8 tygodni.
  Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem kwalifikacyjnym z osobą prowadzącą warsztaty Panią Agnieszką Nocko
  Obecnie trwa rekrutacja, zajęcia odbędą się po jej zakończeniu.
  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 • Dzień OJCA

  15.06.2015

  Dzień Ojca na Wyspie Słodowej. Uroczyste zakończenie Miesiąca Rodziny
  Kochani ojcowie, z okazji Waszego święta zapraszamy do świętowania z całą rodziną. Plenerowa siłownia, laserowy paintball, Bajkobus, piosenki z musicalu „Grease” i mnóstwo warsztatów i animacji – już 21 czerwca między 13.00 a 19.00 spotykamy się na Wyspie Słodowej! Wstęp wolny.
  Podczas pikniku nie zabraknie „męskich” atrakcji. Panów, choć nie tylko, zapraszamy do skorzystania z plenerowej siłowni, gdzie można będzie rozładować całotygodniowe napięcie i popracować nad tężyzną fizyczną. Chętni będą mieli okazję wcielić się w zawodowych żołnierzy, biorąc udział w potyczkach laserowego paintballu, a następnie rozluźnić się przy rozgrywkach bubble football. Miłośników aktywnego wypoczynku zachęcamy także do udziału w nowatorskiej formie bardzo energetycznego treningu z piłkami Drums Alive – początek o godz. 18.15. Ponadto ojcowie będą mieli okazję pokazać swoim pociechom gry z lat swojej młodości, na Wyspie zagoszczą bowiem zabawy w stylu retro, m.in. guma, kapsle, ciuciubabka i zbijak. Czynna będzie także wypożyczalnia gier planszowych, wyposażona w sprawdzone tytuły oraz najnowsze gry polskich i zagranicznych wydawców.
  O godz. 15.00 odbędzie się spektakl Bajkobusu „Tesla vs Edison, czyli z prądem lub pod prąd”,
  a tuż po nim, o godz. 16.30, utalentowana grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 12 przedstawi kilka najciekawszych scen i utworów z kultowego filmu Randala Kleisera „Grease”.
  Na najmłodszych czekać będą warsztaty artystyczne w języku angielskim, zajęcia z języka norweskiego, programowanie i budowa robotów, nauka gry na instrumentach, innowacyjne zajęcia matematyki, warsztaty malowania kubków, kolorowe animacje z chustą Klanzy, zabawy dużymi klockami, malowanie twarzy i dmuchańce. Dzieci będą miały też okazję wejść w rolę wrocławskich krasnali, zrobić zdjęcie z dinozaurem czy wykonać niepowtarzalny prezent dla taty
  z kolorowego piasku. W tym czasie rodzice będą mogli skorzystać ze wsparcia coachingowego, dowiedzieć się, jak wychowując dzieci znaleźć trochę czasu dla siebie, oraz po prostu odpocząć, korzystając z technik relaksacyjnych i elementów arteterapii. Strefę relaksu zapewnią również ogrody edukacyjne wypełnione żywą roślinnością i atrakcjami dla całej rodziny. O godz. 17.30 zapraszamy także na koncert finałowy warsztatów jazzowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Fundację „Polski Jazz Vertigo”.
  Przez cały czas trwania pikniku funkcjonować będzie informacyjne miasteczko rodzinne, w którym specjaliści udzielą porad m.in. z zakresu profilaktyki zdrowia, wychowania i opieki nad dziećmi, a także różnych form wsparcia instytucjonalnego dla rodzin. Ponadto na Wyspie skorzystamy z bezpłatnych pomiarów tkanki tłuszczowej oraz ciśnienia.
  Podczas pikniku z okazji Dnia Ojca przyznamy nagrodę główną w konkursie na punkty zbierane za uczestnictwo w wydarzeniach Miesiąca Rodziny. Najaktywniejsze rodziny zmierzą się w konkurencjach sportowych, a jedna z nich wygra rodzinny wyjazd w góry lub nad morze!
  Piknik z okazji Dnia Ojca zakończy tegoroczną edycję Miesiąca Rodziny.
  Więcej informacji na miesiacrodziny.pl, a także na profilu wydarzenia
  na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1609594572620930/
  Organizatorem Miesiąca Rodziny jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z partnerami.

 • UWAGA ZMIANA DYŻURU PSYCHOLOGA

  01.06.2015

  Szanowni Państwo

  W ramach programu "Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych - Poradnictwo Rodzinne" zmianie ulega dzień dyżuru Psychologa.

  Z dnia 05.06.2015 (piątek) zostaje przeniesiony na dzień 02.06.2015 (wtorek)

 • MIESIĄC RODZINY

  28.05.2015

  Miesiąc Rodziny trwa!
  Dzień Dziecka na Wyspie Słodowej.

  Przed nami kolejny piknik w ramach Miesiąca Rodziny. Tym razem całą rodziną świętować będziemy Dzień Dziecka. Już w najbliższą niedzielę, 31 maja, najmłodszych razem z rodzicami i dziadkami zapraszamy na Wyspę Słodową i Piaskową. Początek zabawy o godz. 13.00. Wstęp wolny.

  Warsztaty artystyczne w języku angielskim, zajęcia z norweskiego, nauka pisania w języku japońskim – podczas Dnia Dziecka na Wyspie Słodowej nie zabraknie rozrywek edukacyjnych. Dzieci nauczą się przygotowywać zdrowe przekąski, będą mogły wziąć udział w eksperymentach chemiczno-fizycznych oraz budowaniu i wyścigach robotów, przemierzą labirynt wiedzy, a także będą mogły przenieść się w czasie, przymierzając stroje z różnych epok. Rodziny zaprosimy
  do wypełnionego żywymi roślinami ogrodu edukacyjnego, w którym zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli wziąć udział w różnorodnych warsztatach kreatywnych, a ponadto spotkają tam
  np. pracujące psy, urocze szczeniaki i kociaki. Uczestnicy będą mogli skorzystać także
  z piknikowego SPA – masażu, zabiegów pielęgnacyjnych, porad stylistów i specjalistów w zakresie zdrowego odżywiania.

  Ponadto na Wyspie Słodowej prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i warsztaty pierwszej pomocy, a dziecięcy strach przed lekarzami i placówkami medycznymi postarają się przezwyciężyć studenci medycyny działający pod szyldem Szpitalu Pluszowego Misia. Dzieci wraz z rodzinami zapraszamy także na warsztaty kukiełkowe poświęcone tematyce asertywności oraz wspólne czytanie bajek. Podczas pikniku będzie można również spotkać się z bohaterką książek dla dzieci sympatyczną Kurą Adelą oraz pobawić z najprawdziwszym klaunem.

  Tymczasem na Wyspie Piaskowej stanie miasteczko sportowe, w którym prezentowane będą dyscypliny nieolimpijskie i nie tylko, m. in. ringo, łuki, bule, slackline, trickboard, siatkówka, przeciąganie liny. Pograć będzie można także w gry terenowe.

  Na scenie odbędą się m.in. zajęcia Drums Alive oraz nauka śpiewania kołysanek dla rodziców, wystawiona zostanie także etiuda teatralna, w której wystąpią lalki z niepełnosprawnością
  – spektakl jest częścią projektu „Razem zmieniamy świat”. Przed godz. 15.00 do wspólnej zabawy dołączą uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny, który tego dnia wyruszy z Kościoła św. Krzyża
  na placu Kościelnym na Ostrowie Tumskim.

  Przez cały czas trwania pikniku funkcjonować będzie informacyjne miasteczko rodzinne, w którym specjaliści udzielą porad m.in. z zakresu profilaktyki zdrowia, wychowania i opieki nad dziećmi, a także różnych form wsparcia instytucjonalnego dla rodzin.

  Miesiąc Rodziny to oprócz pikników rodzinnych również bezpłatne warsztaty i szkolenia dla rodzin oraz zajęcia sportowe, odbywające się w klubach i centrach sportu należących do fitWRO. Aby wziąć w nich udział, wystarczy wejść na stronę www.miesiacrodziny.pl oraz zapisać się na wybrane wydarzenie. Łącznie dla chętnych przygotowaliśmy blisko 1500 bezpłatnych miejsc.

  Dodatkowo za udział w wydarzeniach Miesiąca Rodziny można zbierać punkty, by następnie wymienić je na na nagrody. Karta na punkty znajduje się w harmonogramie Miesiąca Rodziny, który można otrzymać na piknikach oraz w siedzibach naszych partnerów.

  Więcej informacji oraz formularz zapisów na miesiacrodziny.pl, a także na profilu wydarzenia
  na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1609594572620930/

  Organizatorem Miesiąca Rodziny jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z partnerami.

 • PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

  28.05.2015

  Szanowni Państwo,
  Już w najbliższą niedzielę 31 maja w godz. 13.00-19.00 odbędzie się na Wyspie Słodowej piknik, który jest częścią tegorocznego Miesiąca Rodziny.
  Przygotowaliśmy specjalne atrakcje dla dzieci, m.in.:
  - warsztaty artystyczne w języku angielskim, 
  - zajęcia z norweskiego, 
  - nauka pisania w języku japońskim,
  - ogrody edukacyjne,
  - warsztaty kulinarne,
  - labirynt wiedzy,
  - stroje historyczne z różnych epok,
  - budowanie robotów,
  - dmuchańce,
  - Szpital Pluszowego Misia,
  - miasteczko sportowe (ringo, łuki, bule, slackline, trickboard, siatkówka, przeciąganie liny)
   i wiele innych.
   Jak zawsze na wszystkie atrakcje wstęp wolny!

 • Nowa strona internetowa

  02.01.2015

  Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy wygląd strony internetowej. Mamy nadzieję, że dzięki niej odnalazienie potrzebnych informacji oraz kontakt z naszą Placówką będzie jeszcze prostrzy!

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: