Bezpłatne szkolenia dla studentów

W imieniu Stowarzyszenia KARAN zapraszamy studentów kierunków psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Projekt szkolenia przewiduje tematykę w zakresie:
1. Skutecznych metod profilaktyki.
2. Metod leczenia.
3. Terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Celem projektu jest: Zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.
Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.

Ramowy zakres tematyczny zajęć:
1. Uzależnienia behawioralne – klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo.
2. Diagnozowanie- objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy.
3. Profilaktyka – strategie metody.
4. Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe.
5. Profilaktyka nawrotów.
6. Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych.
7. Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych
– metody diagnozy.
8. Aspekt medyczny (Metody leczenia) uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii.

Telefon kontaktowy: 71 349 15 56
Zapisy drogą mailową na adres: karan.wroclaw@op.pl

Prowadzący zajęcia:
mgr Alicja Giezek – pedagog, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy
mgr Natalia Pietkun – psycholog, Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Agnieszka Czerwińska – lekarz

Terminy szkoleń:

17,18,19 III 2018r
24,25,26 III 2018 r.
21,22,23 IV 2018 r.
12,13,14 V 2018 r.
2,3,4 VI 2018 r.

Miejsce szkolenia: Wrocław ul. Skoczylasa 8

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania:
„Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie jest współfinansowane ze środków FUNDUSZU ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: