Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Program "Z PASJĄ W PRZYSZŁOŚĆ" realizowany w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży koncentruje się na kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży i stwarza warunki do ich wszechstronnego rozwoju.


Celem głównym Centrum jest:

  • Profilaktyka oraz edukacja związana z przemocą w rodzinach
  • Umożliwienie podopiecznym wszechstronnego rozwoju
  • Pomoc rodzicom i opiekunom w procesie opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Oferujemy podopiecznym:

  • Opiekę po zajęciach szkolnych
  • Pomoc w nauce
  • Zajęcia służące wyrównaniu braków szkolnych
  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia artystyczne i sportowe
  • Psychokorekcyjną pracę z dziećmi
  • Udział w Treningu Zastępowania Agresji

Program jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław zgodnie z umową D/WZD/1866/20/2017.

Pobyt jest bezpłatny.

Zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00.
Zapraszamy osoby chętne do udziału w wolontariacie na rzecz osób potrzebujących pomocy a korzystających z naszej oferty.

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: