Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Centrum Rozwoju i Aktywności dzieci i młodzieży
Organizacja i realizacja programu edukacyjno- rekreacyjnego pn. „Dzień z uśmiechem w Centrum Rozwoju i Aktywności dzieci i młodzieży”. Program jest realizowany zgodnie z umową D/WZD/2058/16/2018
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Gminy Wrocław

Celem głównym Centrum jest:
Profilaktyka oraz edukacja związana z przemocą w rodzinach
Umożliwienie podopiecznym wszechstronnego rozwoju
Pomoc rodzicom i opiekunom w procesie opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Oferujemy podopiecznym:
Opiekę po zajęciach szkolnych
Pomoc w nauce
Zajęcia służące wyrównaniu braków szkolnych
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia artystyczne i sportowe
Psychokorekcyjną pracę z dziećmi
Udział w Treningu Zastępowania Agresji

Pobyt jest bezpłatny.

Zapraszamy dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00.
Zapraszamy osoby chętne do udziału w wolontariacie na rzecz osób potrzebujących pomocy a korzystających z naszej oferty.

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: