Harmonogram działań

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Rejestracja odbywa się w godzinach od 11.00 do 16.00 pod nr telefonu (71) 349 15 56 od poniedziałku do piątku.


poniedziałek: 10:00 - 14:00 oraz 16:00 - 20:00
środa: 10:00 - 20:00
czwartek: 9:00 - 15:00
piątek: 15:30 - 16:30

Grupa wsparcia dla rodziców: środa 18-20

Grupa wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję: środa 18:00 - 20:00

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Rejestracja odbywa się w godzinach od 11.00 do 16.00 pod nr telefonu (71) 349 15 56 lub osobiście od poniedziałku do piątku.

poniedziałek 15:30 - 20:00
wtorek 16:00 - 21:00
środa 10:00 - 20:00
czwartek 17:00 - 20:00
piątek 16:30 - 21:00

Grupa wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję: wtorek, czwartek 18:00 - 20:00

Oddział Dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 20.00.
Dla osób pracujących, pobyt na oddziale ustalany jest indywidualnie.

 

POMOC RODZINOM I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
– PORADNICTWO RODZINNE


Diagnostyka, poradnictwo, terapia, udzielania pomocy psychologicznej członkom rodziny

Środy 17:00 - 19:00

Piątek 15-18

pomoc psychologiczna

Piątek 15-18

Konsultacje dotyczące kwalifikacji na warsztaty
wtorek 16-19 do momenty zakończenia rekrutacji.

Warsztaty podnoszących kompetencje rodzicielskie.
wtorek 18-20

Program realizowany w ramach umowy D/WZD/1383/10/2014-2016 z dnia 15.01.2014
Współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Rejestracja odbywa się w godzinach od 11.00 do 16.00

pod nr telefonu (71) 349 15 56 lub osobiście od poniedziałku do piątku.

CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY”- "Uśmiech do przyszłości

Program realizowany w ramach umowy D/WZD/1715/4/2016
Współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 19:00

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w działaniach realizowanych programów (poniżej):

„Program profilaktyki selektywnej”

Realizowany w ramach umowy 118/W/P/2016 z dnia 04.01.2016
Program współfinansowany przez Ministra Zdrowia - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

„Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”

Realizowany w ramach umowy 15/HE/2016 oraz 21/HMK/2016 z dnia 04.01.2016
Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Osoba do kontaktu: Dorota – Furtak- Wlazińska

„Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin”

Realizowany w ramach umowy 50/HB/2016 z dnia 04.01.2016
Program finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Rejestracja odbywa się w godzinach od 11.00 do 16.00 pod nr telefonu (71) 349 15 56 lub osobiście od poniedziałku do piątku.

„Programy postrehabilitacyjne adresowane do osób po ukończonym procesie leczenia
„GDZIE BYŁEŚ - DOKĄD IDZIESZ ? - kontynuacja Wrocław

Realizowany w ramach umowy 14/W/L/2016 z dnia 04.01.2015
Program współfinansowany przez Ministra Zdrowia - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Informacje można uzyskać dzwoniąc na numer 71 349 15 56 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16.

Osoba do kontaktu: Dorota – Furtak- Wlazińska lub Marcin Ratański

 

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: