Hostel Postrehabilitacyjny

Do Hostelu, w którym realizowany jest program pt:

„Programy postrehabilitacyjne adresowane do osób po ukończonym procesie leczenia „GDZIE BYŁEŚ - DOKĄD IDZIESZ ? - kontynuacja Wrocław” w ramach umowy 14/W/L/2016 z dnia 04.01.2015

przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia.

Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie zaświadczenia o ukończonej podstawowej terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W ramach realizacji zadania prowadzone są działania:

• interwencje kryzysowe,
• poradnictwo/wsparcie procesu adaptacyjnego

Ważnym elementem wzmacniającym proces zdrowienia w programie są takie czynniki jak:

- możliwość zmiany otoczenia, nie wracania do środowiska zagrażającego,

- możliwość zabezpieczenia mieszkalnego na dłuższy okres, co umożliwia podjęcie lub utrzymanie pracy, kontynuowanie nauki, podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie zainteresowań,

- wsparcie w sytuacjach trudnych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności z życiem codziennym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56 - Dorota Furtak-Wlazińska lub Marcin Ratański

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: