Oddział Dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Odział Dzienny przeznaczony jest dla osób mający problem:

  • z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze)
  • dla osób nałogowo korzystających z komputera ( gry, internetowe kasyno ), internetu (siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe),TV lub nałogowo: robi zakupy (zakupoholizm), pracuje ( pracoholizm), patologicznie uprawia hazard, gra na automatach;

Ogólne założenia obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia i pełną abstynencję od substancji psychoaktywnych, między innymi dzięki:

  • nabyciu umiejętności samokontroli i odzyskania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
  • zredukowanie nałogowego sposobu regulowania uczuć,
  • nauce skutecznego radzenia sobie z nawrotami choroby.
  • nabyciu wiedzy o uzależnieniu, jego mechanizmach i wpływie na poszczególne obszary funkcjonowania,
  • zredukowaniu nałogowego sposobu regulowania uczuć,
  • nauce skutecznego radzenia z nawrotami choroby.

Do oddziału przyjmowane są osoby od 18 roku życia.

Zasady przyjęć
Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia do Oddziału Dziennego przyjmowane są osoby na podstawie standardowego skierowania do szpitala.
Warunkiem przyjęcia jest abstynencja od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: