Pomoc Żywnościowa

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016-2017
INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie KARAN we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016-2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w Stowarzyszeniu KARAN, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.
Stowarzyszeniu KARAN może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.
Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017
Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się w październiku 2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu z magazynu Stowarzyszenia KARAN przy ul. Skoczylasa 8 odbywa się w ustalone dni i godziny 2 x w miesiącu. Informacja podana jest na stronie: www.karan.wroc.pl oraz w placówce pod nr telefonu 71 349 15 56.
PACZKI I POSIŁKI
Stowarzyszenia KARAN nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Stowarzyszenia KARAN

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016
makaron jajeczny – 5 kg,
ryż biały – 5 kg,
herbatniki – 2 kg,
mleko UHT – 9 l,
groszek z marchewką – 3,20 kg,
fasola biała – 3,20 kg,
koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
powidła śliwkowe – 1,20 kg,
gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
filet z makreli w oleju – 1,36 kg
szynka drobiowa – 2,70 kg,
cukier biały – 4 kg,
olej rzepakowy – 4 l,
ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
szynka wieprzowa – 0,3 kg
pasztet wieprzowy – 0,16 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Stowarzyszenia KARAN będzie realizowało działania towarzyszące takie jak:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: wsparcie psychologiczne/terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia KARAN, przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:
warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych) warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

Podsumowanie Podprogramu 2015
Stowarzyszenie KARAN we Wrocławiu w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016 realizował Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 313 osób potrzebujących na terenie Wrocław Leśnica i okolicetrafiło 12642,5kg żywności (669 paczki).
Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.
W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Stowarzyszenie KARAN we Wrocławiu realizował działania towarzyszące, które mały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
• wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
• udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, konsultacje indywidualne, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne.
W działaniach towarzyszących wzięło udział 25 osób.

 

 

Bank Żywności Agencja Rynku Rolnego

Zapisz

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: