Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

W ramach działań Poradni proponujemy:

  • diagnozę
  • konsultacje psychiatryczne
  • terapię indywidualną dla osób mających problem z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze);
  • terapię indywidualną dla osób nałogowo korzystających z komputera ( gry, internetowe kasyno ), internetu ( siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe),TV lub nałogowo: robi zakupy ( zakupoholizm), pracuje ( pracoholizm), patologicznie uprawia hazard, gra na automatach;
  • terapię indywidualną dla osób współuzależnionych;
  • grupę wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze);
  • grupę wsparcia dla rodziców;

Grupa Wsparcia prowadzona jest dla rodziców osób uzależnionych lub szkodliwie używających narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Na grupie rodzice zdobywają wiedzę na temat uzależnienia oraz otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Rodzice mogą korzystać z doświadczeń innych rodziców co zmniejsza poczucie samotności i bezradności.
Spotkania odbywają się w środę o godzinie 18:00

Grupa Postrehabilitacyjna dla osób utrzymujących abstynencję po ukończonym procesie leczenia, posiadających podstawową wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trzeźwością. Są to spotkania z innymi, którzy również chcą walczyć o swoje życie i tworzyć swoją trzeźwość.
Spotkania odbywają się w poniedziałek o godzinie 18:00

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: