Kadra

Kierownik placówki - teolog, specjalista terapii uzależnień - ks Edward Rysztowski
Koordynator placówki, zastępca kierownika - Dorota Furtak-Wlazińska
Kierownik Centrum Rozwoju Aktywności Dzieci i Młodziezy - psycholog

W stałej współpracy są z nami specjaliści:

  • lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji
  • pielęgniarka
  • psycholodzy
  • specjaliści terapii uzależnień
  • instuktorzy terapii uzależnień
  • adwokat

Zespół zajmujący się leczeniem uzależnień pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień, licencjonowanego trenera I i II st. PTP, certyfikowanego superwizora KBdsPN - mgr Renaty Marciniak-Antoszek

Członkowie kadry, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w ramach promowania działań NZOZ CIK KARAN:

DOROTA FURTAK- WLAZIŃSKA

ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu na kierunku pedagogika. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia, Trener ART. Uzyskała Certyfikat Zarządzania projektami PRINCE2® FOUNDATION, Certyfikat Zarządzania projektami PRINCE2® PRACTITIONNER, Certyfikat Zarządzania ryzykiem M_o_R® FOUNDATION. Współtwórca i koordynator programów profilaktycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i programów dotyczących uzależnień behawioralnych oraz programów w zakresie poradnictwa rodzinnego. W placówce pełni funkcję koordynatora i zastępcy kierownika, zajmuje się terapią osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz prowadzi spotkania dla rodzin w kryzysie. Prowadzi działania związane z post-rehabilitacją osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach doskonaląc kwalifikacje.

AGNIESZKA CZERWIŃSKA
Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w trakcie realizacji programu specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii oraz studiów doktoranckich. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania oraz snu, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń pamięci oraz zaburzeń psychicznych będących skutkiem zażywania substancji psychoaktywnych.
W placówce zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem w zakresie uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w ramach Poradni oraz Oddziału Dziennego. Przyjmuje również Młodzież i Dzieci. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wciąż uaktualnia, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

MONIKA DOŃCZYK_WÓJTOWICZ
Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako lekarz rezydent w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziałach Psychiatrycznych, Oddziałach Dziennych oraz w Poradniach Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc m.in. w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach doskonalących oraz stażach. W placówce zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem w zakresie uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w ramach Poradni oraz Oddziału Dziennego.

MICHAŁ BALCERZAK
ukończył licencjat na kierunku Pedagogika, specjalizacja Resocjalizacja na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z pedagogiki. Od paru lat wychowawca na koloniach, oraz animator czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pracuje również z osobami uzależnionymi jako streetworker. W naszej placówce pracuje w ramach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, jako wychowawca. Z zamiłowania rowerzysta, czytelnik i podróżnik.

DOROTA BERENT
ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z przywództwa i negocjacji w AON w Warszawie. Ukończyła SPP, STU w Warszawie, szkolenia z Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, "Podejście oparte na otwartym dialogu", "Zespół leczenia środowiskowego" we Wrocławiu i inn. Jest certyfikowanym terapeutą leczenia uzależnień i współuzależnienia, certyfikat nr 1326 -PARPA oraz certyfikowanym specjalistą psychiatrii środowiskowej. Ma doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w ramach Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz konferencji naukowo - szkoleniowych i innych. W placówce zajmuje się diagnozą i terapią leczenia uzależnień, współuzależnienia w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależneinia, uczestniczy w programie " Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych - poradnictwo rodzinne".

KATARZYNA ENGEL-CHOMIN
ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. W placówce zajmuje się pomocą psychologiczną, terapią osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, współprowadzi grupę podstawową dla uzależnionych od alkoholu.

ALICJA GIEZEK
Pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, biegły sądowy, terapeuta rodzinny. Absolwentka Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii. Ukończyła szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy. Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych. Ukończyła szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w ramach projektu Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych” w Jeleniej Górze.

JAGODA JUSKOWIAK
ukończyła Uniwersytet SWPS we Wrocławiu oraz Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Psycholog, muzykoterapeuta, terapeuta środowiskowy, nr certyfikatu 193/2014, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia. Doświadczenie zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp.z o.o. oraz współpracując z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji podnoszących kompetencje terapeutyczne. W placówce prowadzi spotkania diagnostyczne i motywacyjno-informacyjne dla nieletnich. W ramach dyżuru na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych zajmuje się terapią indywidualną i grupową oraz prowadzi Grupę Postrehabilitacyjną. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów dla dzieci, w ramach programów profilaktycznych.

JOANNA SKUBISZEWSKA
Z wykształcenia psycholog, ukończyła Uniwersytet Łódzki, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła studium interwencji kryzysowej we Wrocławiu. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu uzależnień. W placówce prowadzi spotkania diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz w PoradniLeczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. W ramach programu „Zdążyć by żyć” prowadzi spotkania motywacyjno-informacyjne dla dorosłych i młodzieży.

KORNELIA LEWANDOWSKA
z wykształcenia psycholog, ukończyła Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, szkołę psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie kontynuuje kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła psychoterapię dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Współpracując z placówką prowadzi terapię osób uzależnionych i współuzależnionych w ramach terapii indywidualnej oraz prowadzi grupę pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu.

JOANNA MIKOŁAJKO
jest psychologiem, trenerem umiejętności psychospołecznych oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu . Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Kształciła się w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej i prowadzenia grup terapeutycznych, uczestnicząc w dwuletnim kursie stażowym w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „AD” we Wrocławiu. Następne dwa lata kontynuowała naukę zawodu psychoterapeuty w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Ukończyła także kurs trenerski przygotowujący do projektowania i prowadzenia szkoleń uzyskując tytuł trenera I stopnia. Posiada uprawnienia do pracy ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth. Od 2013 roku uczestniczy w studiach podyplomowych w Collegium Medicum przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które przygotowują do prowadzenia psychoterapii. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP. W placówce zajmuje się poradnictwem rodzinnym.

AGNIESZKA NOCKO
psycholog i psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. W placówce prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię, a także warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie.
MONIKA PIOTROWSKA
psycholog, specjalista terapii rodzin i specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. W placówce pracuje w ramach Oddziału Dziennego terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

NATALIA PIETKUN
ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień (nr cetyfikatu SP/0334/2008) oraz psychoterapeuta psychodynamiczny (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). W placówce zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych, diagnozą i terapią indywidualną osób bliskich i rodzin osób uzależnionych. Pełni dyżur w oddziale dziennym terapii uzależnień. Zajmuje się również prowadzeniem projektów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych.

KATARZYNA RADZIŃSKA
ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu, obecnie kontynuuje naukę w ramach kursu "Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin" w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie. W placówce koordynuje działaniami Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „KARAN” oraz prowadzi zajęcia w ramach programu profilaktyki selektywnej dla młodzieży. Interesuje się językiem migowym (bardzo dobra znajomość w praktyce) oraz dogoterapią.

 

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: