Kadra

Kierownik placówki - teolog, specjalista terapii uzależnień - ks Edward Rysztowski
Koordynator placówki, zastępca kierownika - Dorota Furtak-Wlazińska
Kierownik Centrum Rozwoju Aktywności Dzieci i Młodziezy - psycholog

W stałej współpracy są z nami specjaliści:

  • lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji
  • pielęgniarka
  • psycholodzy
  • specjaliści terapii uzależnień
  • instuktorzy terapii uzależnień
  • adwokat

Zespół zajmujący się leczeniem uzależnień pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień, licencjonowanego trenera I i II st. PTP, certyfikowanego superwizora KBdsPN - mgr Renaty Marciniak-Antoszek

Członkowie kadry, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w ramach promowania działań NZOZ CIK KARAN:

DOROTA FURTAK- WLAZIŃSKA

ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu na kierunku pedagogika. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia, Trener ART. Uzyskała Certyfikat Zarządzania projektami PRINCE2® FOUNDATION, Certyfikat Zarządzania projektami PRINCE2® PRACTITIONNER, Certyfikat Zarządzania ryzykiem M_o_R® FOUNDATION. Współtwórca i koordynator programów profilaktycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i programów dotyczących uzależnień behawioralnych oraz programów w zakresie poradnictwa rodzinnego. W placówce pełni funkcję koordynatora i zastępcy kierownika, zajmuje się terapią osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz prowadzi spotkania dla rodzin w kryzysie. Prowadzi działania związane z post-rehabilitacją osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach doskonaląc kwalifikacje.

AGNIESZKA CZERWIŃSKA
Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w trakcie realizacji programu specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii oraz studiów doktoranckich. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania oraz snu, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń pamięci oraz zaburzeń psychicznych będących skutkiem zażywania substancji psychoaktywnych.
W placówce zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem w zakresie uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w ramach Poradni oraz Oddziału Dziennego. Przyjmuje również Młodzież i Dzieci. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wciąż uaktualnia, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

MICHAŁ BALCERZAK
ukończył licencjat na kierunku Pedagogika, specjalizacja Resocjalizacja na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z pedagogiki. Od paru lat wychowawca na koloniach, oraz animator czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pracuje również z osobami uzależnionymi jako streetworker. W naszej placówce pracuje w ramach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, jako wychowawca. Z zamiłowania rowerzysta, czytelnik i podróżnik.

ALICJA GIEZEK
Pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, biegły sądowy, terapeuta rodzinny. Absolwentka Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii. Ukończyła szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy. Posiada uprawnienia do realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych. Ukończyła szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w ramach projektu Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych” w Jeleniej Górze.

JAGODA JUSKOWIAK
ukończyła Uniwersytet SWPS we Wrocławiu oraz Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Psycholog, muzykoterapeuta, terapeuta środowiskowy, nr certyfikatu 193/2014, specjalista terapii uzależnień w trakcie szkolenia. Doświadczenie zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp.z o.o. oraz współpracując z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji podnoszących kompetencje terapeutyczne. W placówce prowadzi spotkania diagnostyczne i motywacyjno-informacyjne dla nieletnich. W ramach dyżuru na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych zajmuje się terapią indywidualną i grupową oraz prowadzi Grupę Postrehabilitacyjną. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów dla dzieci, w ramach programów profilaktycznych.

JOANNA SKUBISZEWSKA
Z wykształcenia psycholog, ukończyła Uniwersytet Łódzki, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła studium interwencji kryzysowej we Wrocławiu. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu uzależnień. W placówce prowadzi spotkania diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz w PoradniLeczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. W ramach programu „Zdążyć by żyć” prowadzi spotkania motywacyjno-informacyjne dla dorosłych i młodzieży.

KORNELIA LEWANDOWSKA
z wykształcenia psycholog, ukończyła Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, szkołę psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie kontynuuje kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła psychoterapię dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Współpracując z placówką prowadzi terapię osób uzależnionych i współuzależnionych w ramach terapii indywidualnej oraz prowadzi grupę pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu.

JOANNA MIKOŁAJKO
jest psychologiem, trenerem umiejętności psychospołecznych oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu . Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Kształciła się w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej i prowadzenia grup terapeutycznych, uczestnicząc w dwuletnim kursie stażowym w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej „AD” we Wrocławiu. Następne dwa lata kontynuowała naukę zawodu psychoterapeuty w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Ukończyła także kurs trenerski przygotowujący do projektowania i prowadzenia szkoleń uzyskując tytuł trenera I stopnia. Posiada uprawnienia do pracy ze sprawcami przemocy wg modelu Duluth. Od 2013 roku uczestniczy w studiach podyplomowych w Collegium Medicum przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które przygotowują do prowadzenia psychoterapii. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP. W placówce zajmuje się poradnictwem rodzinnym.

NATALIA PIETKUN
ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień (nr cetyfikatu SP/0334/2008) oraz psychoterapeuta psychodynamiczny (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). W placówce zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, patologicznego hazardu i innych uzależnień behawioralnych, diagnozą i terapią indywidualną osób bliskich i rodzin osób uzależnionych. Pełni dyżur w oddziale dziennym terapii uzależnień. Zajmuje się również prowadzeniem projektów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: