Stowarzyszenie Karan

Stowarzyszenie KARAN jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, działalność została zarejestrowana w roku 1992.
Jest organizacją ogólnopolską, prowadzącą ośrodki stacjonarne w Warszawie, Radomiu, Bogucinie, Rzeszowie, Elblągu. Oddziały Dzienne dla osób uzależnionych Wrocławiu, Kaliszu. Prowadzi świetlice, Poradnie, Punkty konsultacyjne. Uzależnie to nie jedna dziedzina, w obszarze której Stowarzyszenie prowadzi działania.
Po więcej informacji zapraszamy na www.karan.pl

W ramach Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN, które Stowarzyszenie powołało w roku 2002 funkcjonują:

  • Oddział Dzienny terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  • Świetlica Środowiskowa
  • Hotel Postrehabilitacyjny

Inne działania jakie prowadzimy to:

  • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej w ramach Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy
  • od roku 2006 współpracujemy z Wrocławskim Bankiem Żywności wspierając najbardziej potrzebujących
  • prowadzimy szkolenia i warsztaty dla dzieci , młodzieży, rodziców, studentów oraz różnych grup zawodowych

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: