Poradnictwo Rodzinne

„Wsparcie rodzi nadzieje” - Poradnictwo rodzinne
Program - realizowany w ramach zadania:
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA
zgodnie z D/WZD/2056/7/2018-2019 z dnia 08.01.2018 r.
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Gminy Wrocław
Poradnictwo to udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej. Udzielane jest wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie. Poradnictwo wspiera osoby i rodziny w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Polega również na uświadomieniu problemu, możliwości jego rozwiązania. Udzielane są porady osobom potrzebującym wskazówek w konkretnych sytuacjach życiowych, w których czują się bezradni i zagubieni. Podjęte oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne zmierzają do pomagania członkom rodziny w osiąganiu rozwoju, otwartości, zdolności do bliskiego kontaktu ze sobą, poprawy komunikacji wewnątrzrodzinnej, radzenia sobie z zagrożeniami.
W ramach programu proponujemy:
Diagnozę, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
Dla kogo?
Dzieci, młodzież, dorośli.
Kiedy?
Środy: 17:00-20:00
Czwartek: 17:00-20:00
Prowadzący: Dorota Berent, Joanna Mikołajko, Elżbieta Malinowska
Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze
Cykl zajęć dla rodziców/opiekunów dzieci szkolnych oraz nastolatków zmagających się z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, gdzie uczestnicy trenują kompetencje społeczne i wychowawcze (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, profilaktyka uzależnień). Uczestnicy uczą się jak, korzystać z pomocy i wzmacniać pożądane postawy wychowawcze. 6 spotkań. Jedno spotkanie trwa 3 h.
Warsztaty rozpoczną się po zakończeniu rekrutacji – konsultacji
Kiedy?
I cykl 13.03 -17.04.2018 r.; II cykl 23.10 – 27.11.2018 r.
Wtorek 17:00-20:00
Prowadzący: Elżbieta Malinowska
Konsultacje dotyczące kwalifikacji na „Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze”. Odbywać się będą przed rozpoczęciem warsztatów.
Odbiorcy: osoby pełnoletnie, członkowie rodzin.
Termin konsultacji:
do I cyklu warsztatów 20.02 -06.03.2018; do II cyklu warsztatów 02.10 -16.10.2018 r.
Kiedy?
wtorek w godzinach 16:00 -20:00
Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56
Koordynator programu: Dorota Furtak – Wlazińska

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: