Poradnictwo Rodzinne

POMOC RODZINOM I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
– PORADNICTWO RODZINNE

Poradnictwo to udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej - udzielane jest wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie.
Ważna jest pomoc przy podjęciu pierwszego kroku w wyborze sposobu pomocy. Poradnictwo wspiera osoby i rodziny w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. Polega również na uświadomieniu problemu, możliwości jego rozwiązania.
Udzielane są porady osobom potrzebującym wskazówek w konkretnych sytuacjach życiowych, w których czują się bezradni i zagubieni.
Podjęte oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne zmierzają do pomagania członkom rodziny w osiąganiu rozwoju, otwartości, zdolności do bliskiego kontaktu ze sobą, poprawy komunikacji wewnątrzrodzinnej, radzenia sobie z zagrożeniami.

Prowadzona terapia indywidualna ma na celu pomocy:

- dzieciom w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi, trudnymi przeżyciami, konfliktami z rodzeństwem i rówieśnikami,
- opracowywania trudności związanymi z rozpoczęciem edukacji w szkole,
- młodzieży w poradzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z okresu dojrzewania,
- dorosłym w odbudowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, w motywacji do odnajdywania sensu życia,
- radzeniu sobie ze stresem, kryzysami, emocjami, nastrojami, pomocy w budowaniu dojrzałej tożsamości.

Pozwala na wgląd w mechanizmy mające wpływ na wszystkie sfery naszego życia.

Proponowane „Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze” to cykl zajęć dla rodziców/opiekunów dzieci szkolnych oraz nastolatków.

Spotkania mają charakter warsztatu, gdzie uczestnicy:

- trenują kompetencje społeczne i wychowawcze,
- otrzymują wsparcie, gdzie uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, udzielać pomocy i wzmacniać pożądane postawy wychowawcze.

W ramach Poradnictwa Rodzinnego proponujemy:
• diagnoza, poradnictwo, pomoc psychologiczna pedagogiczna, terapia

wtorek 17-20
środa od 17-19

• konsultacje dotyczące kwalifikacji na „Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze”

piątek 17-19 do momentu zakończenia rekrutacji

• warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze powadzone przez 5 tygodni w piątek po zakończeniu rekrutacji.

Zapisy osobiście w placówce lub telefonicznie 71 349 15 56

 

Skontaktuj się z nami

Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię dręczą.

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: