Programy zakończone - 2023

„ Ja i nasz sekret wśród bliskich mi osób II etap – Choroby społeczne Trzeźwienie się opłaca”
Program finansowany przez Fundacje PGE realizowany od 01.12 2022 – 28.02.2023 r.
W związku z dużym zapotrzebowaniem działań dla osób dotkniętych chorobami społecznymi kontynuowano ich realizacje w formie II etapu działań mających na celu rozszerzenie wsparcia dla osób wychodzących z uzależnienia oraz borykających się z lękiem, stresem generowanym przez codzienność.
Efektem projektu było:
1. Udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej członkom rodzin borykających się z problemem uzależnienia wśród najbliższych. Przekazano informacje na temat mechanizmów uzależnienia oraz funkcjonowania osoby uzależnionej. Omawiano źródła stresu: trudności w opiece i wychowywaniu dziecka, łamanie zasad ustaleń-abstynencji, brak poczucia wartości, agresywność ze strony osoby uzależnionej, kłopoty z nawiązywaniem relacji społecznych, nadopiekuńczość i nadkontrola, których końcowym efektem było pojawienie się i rozwój choroby alkoholowej. Powyższe problemy omawiane były pod kontem kryzysu, nawrotu choroby uzależnienia oraz ukierunkowaniu w działaniach obniżających napięcie. Towarzyszeniu w podejmowanych decyzjach.
2. W spotkaniach grupowych uczestniczyły osoby po ukończonym podstawowym programie terapii. Uczestnicy otrzymali wsparcie na drodze do konstruktywnej osobistej zmiany, której warunkiem jest stabilna abstynencja. Dzielili się własnymi doświadczeniami, przeżyciami. Wspólnie poszukiwali sposobów na radzenie sobie z trudnościami w życiu codziennym. Rozpoznawali symptomy nawrotu choroby i omawiali plany na wyjście z nawrotu. Doskonalili posiadane umiejętności.
3. Rolą koordynatora było przygotowanie dokumentów i sprawowanie opieki merytorycznej nad zadanie.
Obsługa księgowo – kadrowa dotyczyła opieki finansowej nad zadaniem
Rezultatami było:
- ugruntowanie wiedzy na temat choroby,
rozpoznanie, nazwanie u siebie objawów i stanów emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie,
- doskonalenie posiadanych umiejętności,
- pielęgnowanie posiadanego potencjału,
- wzmacnianie poczucie wartości i bezpieczeństwa oraz przekonania, iż schematy nie muszą być powielane,
- rozwiązanie sytuacji problemowej wprowadzającej równowagę psychiczną.

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.