Oddział Dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Odział Dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych przeznaczony jest dla osób mających problem:

* z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze)
* dla osób nałogowo korzystających z komputera (gry, internetowe kasyno), internetu (siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe),TV lub nałogowo: robi zakupy (zakupoholizm), pracuje (pracoholizm), patologicznie uprawia hazard, gra na automatach;

Ogólne założenia obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia i pełną abstynencję od substancji psychoaktywnych, między innymi dzięki:

* nabyciu umiejętności samokontroli i odzyskania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
* zredukowanie nałogowego sposobu regulowania uczuć,
* nauce skutecznego radzenia sobie z nawrotami choroby.
* nabyciu wiedzy o uzależnieniu, jego mechanizmach i wpływie na poszczególne obszary funkcjonowania,
* zredukowaniu nałogowego sposobu regulowania uczuć,
* nauce skutecznego radzenia z nawrotami choroby.

Do oddziału przyjmowane są osoby od 18 roku życia.

Program leczenia obejmuje 130 dni.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki  w godz. 8.00 - 14.00. We wtorki 9:00-15:00.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ ODBYWAJA SIĘ W PONIEDZIAŁAKI OD GODZ: 9:00-13:00

Zasady przyjęć:
Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia do Oddziału Dziennego przyjmowane są osoby na podstawie standardowego skierowania do szpitala.

Warunkiem przyjęcia jest abstynencja od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.