Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

W ramach działań Poradni proponujemy:

• diagnozę
• konsultacje psychiatryczne
• terapię indywidualną dla osób mających problem z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze);
• terapię indywidualną dla osób nałogowo korzystających z komputera (gry, internetowe kasyno), internetu (siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe), TV lub nałogowo: robi zakupy (zakupoholizm), pracuje (pracoholizm), patologicznie uprawia hazard, gra na automatach;
• terapię indywidualną dla osób współuzależnionych;
• grupę wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze);
• grupę wsparcia dla rodziców;

Grupa wsparcia prowadzona jest dla rodziców osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne. Na grupie rodzice zdobywają wiedzę na temat uzależnienia oraz otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Rodzice mogą korzystać z doświadczeń innych rodziców co zmniejsza poczucie samotności i bezradności.

Spotkania odbywają się w środę o godzinie 18:00

Grupa postrehabilitacyjna dla osób utrzymujących abstynencję po ukończonym procesie leczenia, posiadających podstawową wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trzeźwością. Są to spotkania z innymi, którzy również chcą wzmacniać swoją trzeźwość.
Spotkania odbywają się w piątek o godzinie 18:00

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.