Oddział Dzienny terapii uzależnienia od Alkoholu

Odział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Pacjenci uczestniczący w programie otrzymują wiedzę z zakresu choroby alkoholowej oraz realizują osobiste plany terapii. Pacjent przed rozpoczęciem terapii w Oddziale zobowiązany jest do podpisania kontraktu. Pacjenci uczestniczą w programie terapeutycznym opierającym się na oddziaływaniach grupowych i indywidualnej pracy z terapeutą. Pomoc w Oddziale znajdą przede wszystkim osoby, które mają mało doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą uczestniczyć w programie terapii a jednocześnie nie chcą opuszczać domu na dłuższy czas.

Program leczenia obejmuje osiem tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ ODBYWAJĄ SIĘ W ;

ŚRODY OD GODZ: 11:00-13:00,

CZWARTKI OD GODZ: 10:00 -12:00

Przyjmujemy też pacjentów nieubezpieczonych.

Zasady przyjęć:
Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia do Oddziału Dziennego przyjmowane są osoby na podstawie standardowego skierowania do szpitala.

Warunkiem przyjęcia jest abstynencja od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.