Chcemy Ci pomóc!

 

Jesteśmy tutaj, ponieważ nie ma już dalszej ucieczki przed samym sobą. Dopóki nie sprawdzamy samych siebie w oczach i sercach innych, to wciąż uciekamy.

Dopóki nie pozwolimy im dzielić się naszymi sekretami, to nie możemy czuć się przy nich bezpiecznie. Bojąc się bycia poznanym nie możemy poznać ani samych siebie ani innych – będziemy sami.

Gdzież indziej niż w naszym wspólnym podłożu możemy znaleźć takie lustro. Tutaj razem możemy nareszcie przyjrzeć się samemu sobie, nie, jako olbrzym z naszych marzeń, czy też karzeł z naszych lęków, ale jako osoba część całości z naszym udziałem w jej celach.

W trudzie akceptacji każdej chwili krzeszemy płomień życia i miłości, światła rozświetlającego drogę pojednania ze sobą rodziną i Bogiem.

Nasze poradnie i rodzaje terapii:

 • Poradnictwo Rodzinne

  Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowej, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, grupy rozwoju osobistego, oraz konsultacji prawnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. szczegóły »

 • Leczenie uzależnień behawioralnych

  Leczymy uzależnienie od komputera (gry, internetowe kasyno), Internetu (siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe) i telewizji. szczegóły »

 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  W ramach działań Poradni proponujemy terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupę wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję i rodziców, interwencje kryzysowe oraz konsultacje psychiatryczne szczegóły »

 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskich i psychologicznych oraz z psychoterapii grupowej i indywidualnej. szczegóły »

 • Oddział Dzienny terapii uzależnienia od Alkoholu

  Ogólne założenia obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia i pełną abstynencję od substancji psychoaktywnych, między innymi dzięki nabyciu wiedzy o uzależnieniu, nabyciu umiejętności samokontroli, oraz nauce radzenia sobie z nawrotami choroby. szczegóły »

 • Oddział Dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  Ogólne założenia obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia i pełną abstynencję od substancji psychoaktywnych, między innymi dzięki nabyciu wiedzy o uzależnieniu, nabyciu umiejętności samokontroli, oraz nauce radzenia sobie z nawrotami choroby. szczegóły »

Programy i dofinansowania

Wszystkie działania świadczone są bezpłatnie, współfinansowane są przez: