Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne

Zadanie nr 1 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania

Nazwa Własna: „Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne”

Projekt realizowany zgodnie z umową 1/HE/2023 z dnia 04.01.2023 r.

"Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii"

Przedmiotem realizowanego projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla osób podejmujących studia z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej. Szkolenia dotyczyć będą problematyki związanej z uzależnieniami behawioralnymi. Mają one na celu przekazanie ogólnej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych w jak najszerszym zakresie opartej na naukowych treściach, dobrych praktykach, doświadczeniach zawodowych osoby pracujące na co dzień z osobami dotkniętymi problemem uzależnień behawioralnych.
Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 27 godzin dla jednej grupy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje w zakresie:
• profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu,
• uzależnień behawioralnych takich jak uzależnienie od hazardu, gier komputerowych, Internetu, seksu, pracy, kompulsywnego jedzenia, zakupów,
• przyczyn powstawania uzależnień behawioralnych,
• umiejętności diagnozowania uzależnień behawioralnych – objawów charakterystycznych dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy,
• leczenia uzależnień behawioralnych, wczesnej interwencji, interwencji kryzysowej,
• profilaktyki nawrotów,
• pracy z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych,
• metod terapii osób u których współwystępują uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
• dobrych praktyk z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych,
• regulacji prawnych dotyczących zagadnienia uzależnień.

Otrzymana wiedza przez przyszłych studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego podniesie ich kompetencje. Może również być powodem dalszego rozwoju zawodowego w obszarze profilaktyki lub terapii dzieci i młodzieży lub pracy z dorosłymi.
Studenci medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej.

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Terminy szkolenia:

8.szkolenie: 09.XII.2023 10.XII.2023 11.XII.2023
7.szkolenie: 02.XII.2023 03.XII.2023 04.XII.2023
6.szkolenie: 18.XI.2023 19.XI.2023 20.XI.2023
5.szkolenie: 11.XI.2023 12.XI.2023 13.XI.2023
4.szkolenie: 27.V.2023 28.V.2023 29.V.2023
3.szkolenia: 13.V.2023 14.V.2023 15.V.2023
2.szkolenie: 22.IV.2023 23.IV.2023 24.IV.2023
1.szkolenie: 18.III.2023 19.III.2023 20.III.2023

 

Szkolenie trwa 3 dni
sobota, niedziela, poniedziałek


ZAPISY odbywają się przez zgłoszenie drogą mailową: karan.wroclaw@op.pl
Należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu, kierunek studiów, rok i nazwę uczelni, termin szkolenia.
O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA WYBRANY TERMIN DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Drogą mailową przesłana będzie informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Telefon kontaktowy: 71 349 15 56 w godzinach 10-14.
ZAJĘCIA ODBYWJĄ SIĘ W CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ KARAN,
WROCŁAW UL. TRAUGUTTA 119/1

Prowadzący zajęcia:

mgr Alicja Giezek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy
mgr Hubert Giezek - pedagog, profilaktyk i socjoterapeuta, realizator programów profilaktycznych
dr n.med. Agnieszka Czerwińska-Błaszczyk – specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.