Szkolenia dla studentów - uzależnienia behawioralne


Szkolenie jest realizowane w ramach Zadania 5 Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego. ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

Nazwa Własna: „Szkolenia dla studentów – uzależnienia behawioralne”

Projekt realizowany zgodnie z umową  z dnia 02.05.2024 r.

"Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii"

W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia podnoszące wiedzę dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym problemowego i patologicznego hazardu. Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w wiedzę ogólną na temat uzależnień czynnościowych, w jak najszerszym zakresie opartej na wiedzy naukowej o potwierdzonej skuteczności w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem i ich rodzinami, dobrych praktykach oraz doświadczeniach zawodowych osób na co dzień pracujących z osobami uzależnionymi od czynności. Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane poszczególne uzależnienia behawioralne, przyczyny ich powstawania, mechanizmy psychologiczne uzależnień, kryteria diagnostyczne, wpływ uzależnienia na poszczególne sfery życia oraz rodzinę i osoby bliskie. Poznają techniki pracy nad motywacją osoby uzależnionej oraz nabędą wiedzę na temat wczesnej interwencji i interwencji kryzysowej wobec osób uzależnionych. Poznają teorie naukowe i strategie współczesnej profilaktyki uzależnień behawioralnych, zapoznają się z jej poziomami i przykładam i dobrych praktyk. Rezultatem będzie zdobyta wiedza przez uczestników, która pomoże w pracy zawodowej rozpoznawać i interweniować w zgłaszanym problemie, zapobiegać jego głębszemu rozwojowi. Uczestnicy zapoznają się też ze specyfiką funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień (współmałżonka i dzieci). Tematyka szkoleń zwróci uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwój technologii cyfrowych, który postrzegany jest, jako sukces ludzkiego rozwoju.
Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 25 godzin dla jednej grupy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają informacje w zakresie:
• profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu,
• uzależnień behawioralnych takich jak uzależnienie od hazardu, gier komputerowych, Internetu, seksu, pracy, kompulsywnego jedzenia, zakupów,
• przyczyn powstawania uzależnień behawioralnych,
• umiejętności diagnozowania uzależnień behawioralnych – objawów charakterystycznych dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy,
• leczenia uzależnień behawioralnych, wczesnej interwencji, interwencji kryzysowej,
• profilaktyki nawrotów,
• pracy z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych,
• metod terapii osób u których współwystępują uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
• dobrych praktyk z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych,

Otrzymana wiedza przez przyszłych studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego podniesie ich kompetencje. Może również być powodem dalszego rozwoju zawodowego w obszarze profilaktyki lub terapii dzieci i młodzieży lub pracy z dorosłymi.

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska

Terminy szkolenia:

 TERMIN: 22.06.2024; 23.06.2024; 24.06.2024
 TERMIN: 08.06.2024; 23.06.2024; 24.06.2024

 

Szkolenie trwa 3 dni


ZAPISY odbywają się przez zgłoszenie drogą mailową: karan.wroclaw@op.pl


Należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu, kierunek studiów, rok i nazwę uczelni, termin szkolenia.
O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA WYBRANY TERMIN DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Drogą mailową przesłana będzie informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Telefon kontaktowy: 71 349 15 56 w godzinach 10-14.
ZAJĘCIA ODBYWJĄ SIĘ W CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ KARAN,
WROCŁAW UL. TRAUGUTTA 119/1

 

 

 

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.