Wsparcie dla osób dotkniętych problemem uzależnienia w rodzinie.

WSPARCIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIENIA W RODZINIE ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W PROCESIE WYCHOWAWCZYM DZIECI

Spotkania grupowe dla członków rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy.
Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych. Osoby z problemem alkoholowym w rodzinie będą mogły być wsparciem dla tych, którzy dopiero będą poznawać możliwości innego spojrzenia na siebie podmiotowo w obliczu bezradności, niepokoju i własnej oceny braku skuteczności w działaniu. Poznanie swoich deficytów, trudności, brak wiedzy a następnie proces zdrowienia wymaga czasu. Ten czas będzie im dany dzięki kontynuowaniu uczestnictwa w procesie grupowym. Grupa spotykać się będzie raz w tygodniu we wtorek.

Konsultacje dla rodziców, którzy zgłoszą chęć udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych
– to 6 godzin (30 minut na każdą konsultacje) kwalifikacji przeznaczonych na:
• rozpoznanie i zdiagnozowanie obszarów trudnych dla rodziców
• omówienie celów i założeń warsztatów
• omówienie zasad udziału w warsztatach.
Prowadzone będą według harmonogramu wywieszonego w placówce i podanego na stronie internetowej.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
– to 4 spotkania po 6 h.
– rodzice lub opiekunowie zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im poradzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.
Tematyka prowadzonych warsztatów to m.in.:
• akceptacja dziecka - jak wyrażać ją w sposób czytelny dla dziecka,
• normy, zasady i wymagania w wychowaniu,
• uczucia - jak je rozpoznawać i wyrażać,
• aktywne słuchanie,
• bariery komunikacyjne,
• rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona,
• jak budować zdrowe granice a nie mury,
• problem kar w wychowaniu,
• konstruktywna współpraca z dzieckiem,
• substancje psychoaktywne, jak rozpoznawać czy dziecko po nie sięga,
• gdzie szukać pomocy w przypadku gdy mamy uzasadnione podejrzenia, że dziecko używa substancje psychoaktywne lub wchodzi na ścieżkę uzależnień behawioralnych.
Termin realizacji zostanie umieszczony na stronie internetowej realizatora w zakładce Aktualności i na tablicy informacyjnej w placówce.

Warsztaty dedykowane dla rodziców dzieci w wieku 0-3
Zauważono niewielką propozycje warsztatów dedykowanych dla rodziców dzieci w wieku 0-3, które pomogłyby zrozumieć rozwój dziecka na tym etapie oraz rozwijać dopiero co kształtujące się kompetencje rodzicielskie. Dotarcie do młodych rodziców jest niezwykle
ważne w celu ukształtowania zdrowych relacji w rodzinie oraz przeciwdziałaniu późniejszym problemom wychowawczym.
Rodzicom zostanie przedstawiona:
• Psychologia rozwojowa dzieci w wieku 0-3 lat „w pigułce” -rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny.
• Najważniejsze momenty rozwoju, elementy do obserwacji.
• Rozszerzanie diety, sen, odpieluchowywanie -znaczenie dla rozwoju psychologicznego.
• Kryzysy rozwojowe: „bunt dwulatka”, „fizjologiczna neofobia żywieniowa”
• Emocje rodzica a emocje dziecka; samoregulacja rodzica.
• Granice -granice dziecka a granice rodzica.
• Tworzenie zasad domowych (wspólna rutyna dnia, relacje -fundament do którego się odwołujemy).
• Trudne momenty rozwojowe oraz trudne emocje dziecka -wskazówki do pracy. Samoocena rodzica i poczucie sprawczości a kontakty z innymi osobami systemu rodzinnego.
Odbędzie się 14 godzin w weekend marcowy - data zostanie podana na stornie internetowej i na tablicy informacyjnej w placówce.
Termin realizacji zostanie umieszczony na stronie internetowej realizatora w zakładce Aktualności i na tablicy informacyjnej w placówce.

Spotkania indywidualne informacyjno- edukacyjne
Spotkania pozwolą:
• zdobyć wiedzę dotyczącą tematyki uzależnień behawioralnych,
• uzyskać pomoc w zatrzymaniu destrukcyjnych zachowań,
• pomoc w odzyskaniu równowagi wewnętrznej,
• poszerzać świadomość w zakresie możliwych konsekwencji zachowań problemowych,
• budować i wzmacniać motywacje do zmiany destrukcyjnych zachowań,
• uzyskać wsparcie w podejmowaniu wysiłku na rzecz własnego rozwoju,
• zdobyć informacje z jakich form pomocy warto skorzystać.

Cel zadania
Zdanie ma na celu wsparcie osób, które pozostają w bliskiej relacji z osobami nadużywającymi alkoholu lub zmagających się z problemem uzależnień behawioralnych.
Celem warsztatów jest pomoc rodzinie w kryzysie poprzez doskonalenie kompetencji wychowawczych, wzmacnianie więzi między członkami rodziny, poprawę relacji z dziećmi. Pielęgnowanie posiadanego potencjału. Zapoznanie młodych rodziców z psychologią rozwoju dziecka oraz z problemami, które mogą pojawić się na tym etapie. Zaopatrzenie w odpowiednią wiedzę. Warsztaty, które pomogą poznać lepiej siebie jako rodzica oraz pokazać obszary do pracy własnej. Zapobieganie zaniedbaniom w tym okresie życia dziecka oraz rozwojowi zaburzeń psychicznych u dzieci na późniejszych okresach rozwoju.
Wiek grupy odbiorców: zadanie skierowane jest do osób pełnoletnich.


Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56
Informacje o terminach warsztatów znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.