WSPARCIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIENIA W RODZINIE

 

Działania realizowane zgodnie z umową D/WZD/19A/13/2024 z dnia 08.02.2024
Cel zadania: Zdanie ma na celu wsparcie osób, które na co dzień mierzą się ze konsekwencjami uzależnienia.


1. Spotkania informacyjno – edukacyjne
W spotkaniach będą mogły wziąć udział członkowie rodzin pozostających w relacji z osobami z problemem uzależnienia. Osoby często doświadczające przemocy ze strony osób z problemem uzależnienia. Spotkania będą miały charakter motywacyjny, psychoedukacyjny. W trakcie spotkań uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę na temat mechanizmów i rozwoju uzależnienia. Otrzymają wsparcie w bieżących trudnościach wykorzystując swój potencjał. Kolejne spotkania będą miały na celu poznanie siebie, zrozumienie i uporanie się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. To proces dokonywania zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Praca nad motywacją do zrozumienia i akceptacji sytuacji w jakie się znaleźli. Przedstawienie możliwości skorzystania z form wsparcia adekwatnych

2. Grupa wsparcia dla członków rodzin/partnerek,-ów osób z problemem uzależnienia
Oferowana forma pomocy skierowana do tej grupy osób zakłada spotkania edukacyjno – wsparciowe. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Osoba współuzależniona przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej, szuka usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczania problemowi, ukrywa problem picia przed innymi, przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.),przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: nie przyjmuje prawdy, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.
przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje. Bez pomocy z zewnątrz, bardzo trudno osobie współuzależnionej zmienić ten niekonstruktywny sposób przystosowania się do destrukcyjnej relacji i sytuacji.
Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują konsekwencje psychologiczne: zaburzenia psychosomatyczne, nerwice, zaburzenia życia emocjonalnego (chaos
emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego), zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania), pustkę duchową i brak nadziei, samotność, poczucie niemożności rozstania się, czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających, jak również alkoholu), trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów, wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia. Wymienione objawy są zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. U części osób rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne.
Wymagają one wsparcia i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z pomocy jaka mogą u nas uzyskać.
Grupa pracuje nad podstawowymi problemami związanymi ze współuzależnieniem, ma na celu zmobilizowanie współuzależnionych do zmiany i zachęcenie do dalszej pracy nad rozwojem osobistym. Biorąc pod uwagę bieżącą problematykę wnoszoną przez uczestników prowadzane będą elementy pracy warsztatowej połączonej z edukacją.
Kontynuowane będą 2 grupy. Liczba jednostek w realizowanych w zadaniu: I grupa 14 h, II grupa 14 h. Dzień i godzina: I grupa wtorek w godzinach 18 – 20, II grupa środa w godzinach 18-20 Grupy będą liczyły do 12 osób, grupy otwarte.

3. Grupa rozwoju osobistego
Uczestnikami będą osoby po ukończonej terapii podstawowej. Uczestnictwo w grupie polegać będzie na nabyciu przez uczestników umiejętności pozwalających na utrzymanie zmiany nawyków w trzeźwym życiu. Obopólnym wsparciu terapeuta dla uczestników, uczestnicy względem siebie. Większego rozumienia innych i siebie. Wspieranie w utrzymywaniu abstynencji, ćwiczenia poprawnej komunikacji szczególnie w gronie rodzinnym. Określaniem własnych wartości wynikających z trzeźwego życia, budowania na podstawie tych wartości trwałych więzi rodzinnych. Uczestnicy będą mogli weryfikować sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w trzeźwym życiu, oceniać ich skuteczność. Pogłębiając wgląd w swoje życie rozwijać system wsparcia w sobie. Będą mogły wzmacniać poczucie sprawstwa w sytuacjach kryzysowych oraz w konfrontacji zdobytych umiejętności, wiedzy z życiem codziennym. Grupa prowadzona będzie głównie metodą warsztatową. Liczba jednostek w realizowanych w zadaniu: 14 h. Dzień i godzina: poniedziałek w godzinach 19 – 21. Grupa będzie liczyła do
10 osób, grupa otwarta.

4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemem uzależnienia
Zadaniem grupy będzie wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodziców, których dzieci dotknął problem uzależnienia.
Uczestnicy oprócz wsparcia zdobędą informacje dotyczące uzależnienia, procesu terapii oraz zmian zachodzących w systemie rodzinnym i w nich samych – jednostkach tego systemu. Zdobędą wiedze jak mogą zadbać o siebie by nie zatracać się w pomaganiu dzieciom a w racjonalny sposób wspierać i motywować je do leczenia. Będą mogli poznać, na czym polega skuteczna pomoc oraz przekazywanie odpowiedzialności, jako części procesu wspomagającego leczenie swoich dzieci.
Liczba jednostek w realizowanych w zadaniu:
14 h Dzień i godzina: czwartek w godzinach 18 – 20 Grupa będzie liczyła do 12 osób, grupa otwarta.

 

Koordynator programu: mgr Dorota Furtak – Wlazińska
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 71 349 15 56
Informacje o terminach warsztatów znajdziecie Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.