Poradnia Zdrowia Psychicznego

Nasi specjaliści specjalizują się w pomocy

osobom dorosłym, zmagającym się z:

• depresją
• schizofrenią,
• wahaniami nastroju
• zaburzeniami odżywiania
• zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
• zaburzeniami zachowana
• problemami osobistymi
• kryzysem w związku
• kryzysem w małżeństwie
• traumą spowodowaną: śmiercią bliskiej osoby, rozstaniem z partnerem

CENNIK WIZYT - kliknij tutaj

NASI SPECJALIŚCI

  • dr n. med. Agnieszka Czerwińska - Błaszczyk

Stopień doktora nauk medycznych uzyskałam w Katedrze Psychiatri Zakładu psychoterapii i chorób psychosomatycznych. Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szpitalu psychiatrycznym, zarówno na oddziałach stacjonarnych oraz dziennych, w ośrodkach leczenia uzależnień oraz w poradniach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.
W sposób szczególny zajmuję się problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, zarówno u osób dorosłych jak i u młodzieży.
Zajmuję się działalnością dydaktyczną, prowadząc szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz uzależnień. W czasie swojej pracy zawodowej miałam przyjemność był autorem lub współautorem publikacji z dziedziny psychiatrii. Swoją wiedzę wciąż poszerzam, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.
Uznaję, że człowiek jest całością, a leczenie pacjenta to proces, w którym oprócz stosowania farmakologii ważna jest sfera emocjonalna oraz zdrowie fizyczne. Ważna jest dla mnie relacja z pacjentem oraz wzajemny szacunek i życzliwość. Dbam o to, by ta relacja dawała poczucie bezpieczeństwa pacjentom oraz by pacjenci rozumieli przyczyny swoich dolegliwości i związany z tym plan leczenia oraz czynnie w nim uczestniczyli.

  • Alicja Giezek

Jestem absolwentką psychologii klinicznej i osobowości WSB - National Louis University w Nowym Sączu oraz poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego DSW we Wrocławiu, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, absolwentką Szkoły Trenerów SIEĆ PTP. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie Systemowej Terapii Rodzin oraz szkolenie dla specjalistów pracujących ze sprawcami przemocy. Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w ramach projektu „Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” oraz w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych”, w szkoleniu „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej”. Ukończyłam cykl szkoleniowy TPB, uczestniczyła w szkoleniu “Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków” oraz “Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w pogłębionym programie terapii uzależnień dla absolwentów szkół psychoterapii”, a także “Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Aktualnie dzielę się  swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą ze studentami studiów podyplomowych WSB - National Louis University w Nowym Sączu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. jestem autorką oraz realizatorką szeregu szkoleń, warsztatów i licznych programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Moje zainteresowania zawodowe i naukowe, poza szeroko pojętą psychologią dotyczą problematyki uzależnień, rozwoju osobistego, problemów rodziny oraz dzieci i młodzieży.

  • Joanna lisowska - Paszkiewicz

Jestem mgr psychologii, licencjatką  pedagogiki. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kształce się w zakresie terapii systemowej (WTTS) oraz skoncentrowanej na rozwiązaniach (LETSR). Doświadczenie zdobywałam m.in w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedszkolu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Od ponad 10 lat pomagam ludziom zmagającym się z różnego rodzaju kryzysami. Pomagam dotrzeć do swoich potrzeb, zrozumieć trudności oraz odnaleźć zasoby i rozwiązania. 

  •  Martyna Krzyżak

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w fundacji NON LICET pomagając osobom doswiadczajacym przemocy. Ukończyłam szkolenie w obszarze tematyki uzależnień organizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Wrocławia pn. “Ograniczanie picia jako cel terapii osób uzależnionych od alkoholu”. Ukończyłam również szkolenie pn. “Przemoc w rodzinie - terapia osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc” organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. W placówce pracuję na Oddziale Dziennym terapii uzależnienia od Alkoholu, prowadzę spotkania indywidualne i grupowe.

  • Kornela Kowalska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakciszkolenia i certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem absolwentką kierunku Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam szkolenie na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień akredytowaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyłam również Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim.Kwalifikacje i wiedzę psychologiczną systematycznie poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach i kursach zawodowych, którą wykorzystuję w pracy terapeutycznej. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.Wsparcia udzielam w obszarze dotyczącym problemów związanych z uzależnieniami a także współuzależnieniem, z syndromem DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików), osobom z problemem uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz z problemem uzależnienia od czynności (hazard, nadmiernie korzystającymi z komputera, Internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm). Ponadto wspieram osoby zmagające się z depresją, lękami, nerwicą, zaburzeniami osobowości oraz różnymi trudnościami w życiu codziennym. Specjalizuję się w prowadzeniu zarówno terapii indywidualnej, jak i grupowej. Wsparciem obejmuję osoby dorosłe, młodzież, pary, rodziny. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji.

  •  Ewa Kazanowska

Studentka V roku psychologii SWPS w Warszawie. Ukończyłam akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia szkolenie w zakresie Terapii Uzależnień oraz Program Ograniczania Picia. Obecnie uczestniczę w 4 - letniej szkole psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Korzystam z metod Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz z założeń i metod pracy poprzez ciało z objawami traumy i chronicznego stresu Somatic Experiencing® (w trakcie 3 – letniego szkolenia). Jestem uczestniczką wielu szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej oraz warsztatów pracy z ciałem. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji Nagle Sami, w której wspierałam osoby, które utraciły kogoś bliskiego, oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie podejmowała interwencje i prowadziła konsultacje z osobami doświadczającymi i stosującymi przemocy. Prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych w Centrum Odwykowym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Prowadzę spotkania indywidualne dla osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  • Paula Florczyk

 

Z wykształcenia - ale także z pasji i zamiłowania - jestem psycholożką. Ukończyłam dzienne 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, realizując specjalność kliniczną oraz studium interwencji kryzysowej w nurcie humanistycznym i poznawczo-behawioralnym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Szkolę się w obszarze obejmującym tematykę wsparcia okołoporodowego - szczególnie bliska jest mi praca z doświadczeniem straty bądź trudnej płodności. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie udzielałam indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej pacjentom z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, neurorozwojowymi, psychosomatycznymi, osobowości i uzależnieniami.
Jako psycholożka pracuję integratywnie, indywidualnie dopasowując metodę i narzędzia pracy do charakterystyki trudności, zgłaszanej przez pacjenta. Wyjątkowo bliskie jest mi podejście III fali terapii poznawczo-behawioralnej, szczególnie terapia schematów i ACT, czy nurt humanistyczno-egzystencjalny. Pracuję z osobami pełnoletnimi, doświadczającymi kryzysów relacyjnych, sytuacyjnych bądź rozwojowych. Niezmiernie cenię możliwość towarzyszenia drugiej osobie w procesie zdrowienia i wprowadzania upragnionych zmian, mających na celu poprawę jakości życia. W kontakcie z pacjentem bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pełnej empatii, uważności, poczucia bezpieczeństwa, zaufania i poszanowania granic. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem psycholożką przyjazną osobom LGBTQIA+ i ich bliskim.

  • Ida Kaul

Psycholożka, diagnosta ADHA u dorosłych, psychoterapeutka w trakcie procesu szkolenia. Jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie w trakcie pięcioletniego szkolenia Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Odbyła staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, a także praktyki w MONARze przy ul. Roosevelta we Wrocławiu. Zdobywała doświadczenie pracując z mieszkankami ośrodka dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających przemocy i wykluczenia społecznego, zmagających się z uzależnieniem. W placówce pracuje indywidualnie i grupowo w ramach Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych, a także w ramach poradni dla osób uzależnionych.

Rejestracja

telefoniczna pod nr. 727 577 510 lub osobista

od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00

UWAGA: Obowiązuje WYŁĄCZNIE płatność bezgotówkowa.

Płatność kartą w placówce lub przedpłata na konto dwa dni przed terminem wizyty.

Konto do wpłat za wizyty: ING Bank Śląski 60 1050 1012 1000 0090 8132 2175

W tytule przelewu należy podać swoje nazwisko oraz datę i godzinę wizyty.

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na maila:

rejestracja.wroclaw@karan.pl

Odwołanie wizyty należy dokonać max. do 48 h przed jej terminem.

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.