Partnerstwo dla Leśnicy

Partnerstwo dla Leśnicy

Współpraca lokalnych instytucji publicznych, partnerów prywatnych i organizacji pozarządowych.
Współpraca z innymi instytucjami (MOPS, Świetlica Źródełko, Szkoła Podstawowa nr 51, Zespół Szkół nr 24, z instytucjami prywatnymi np.AGROBUD.

Niepisany Duch Partnerstwa pojawił się pomiędzy wyżej wspomnianymi placówkami.

Po kilku spotkaniach przedstawiciele instytucji postanowili zawrzeć porozumienie o współpracy partnerskiej.
Zostało ono zawarte w dniu 27 października 2010r. na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedla Leśnica we Wrocławiu.

Partnerstwo podpisali:

  • Rada Osiedla Leśnica
  • Stowarzyszenie „Karan”
  • Fundacja „Lepsze dni”
  • Szkoła Podstawowa nr 51
  • Zespół Szkół Nr 24
  • Centrum Kultury „Zamek”
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Ratyń ul. Szkolna 11

W roku 2014 dołączyło do nas „Źródełko”

PREAMBUŁA

Intencją Partnerów jest podjęcie, a następnie rozwijanie na podstawie niniejszego porozumienia, współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej oraz rozwoju zasobów ludzkich na osiedlu Leśnica we Wrocławiu.
Współpraca, o której mowa w ust. 1 będzie opierała się w szczególności na połączeniu środków (wiedzy, informacji, zasobów ludzkich, kapitału), oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw w oparciu o zasadę równości Partnerów, zaufanie, otwartość i jawność działań.

Partnerzy zgodnie oświadczają, że niniejsze porozumienie obejmuje swoim zakresem w szczególności działania podejmowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PARTNERSTWA

Celem dla którego powołano Partnerstwo jest zintegrowanie i wspieranie dotychczasowych działań lokalnych oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA LOGO PARTNERSTWA

więcej informacji

 

Regulamin konkursu tutaj

Programy i dofinansowania

Działania w programach realizowane są bezpłatne. Programy są współfinansowane lub finansowane przez dotujące je Instytucje.

Instytucje i partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia stron instytucji i partnerów, którzy wspierają nasze działania.